Zgodovina

“Kakor da bi res žive postave gledal, tako tečejo krasne slike pred začudenimi očmi …”

Ptujčani smo prvo kinopredstavo dobili že 3. marca 1897 – le dobro leto zatem, ko sta brata Lumière pariškemu občinstvu predstavila kinematograf. Kinematograf ali “žive fotografije”, kot ga imenujejo v članku, je med drugim prikazal filme Pralnica, Plavalna šola in Prihod vlaka na postajo – film, ki sta ga prikazala brata Lumière na svoji prvi javni predstavi.

Poleti 1908 je kinopodjetnik Alojz Brecelj mestno občino zaprosil za dovoljenje, da bi smel postaviti parni stroj za proizvodnjo električnega toka, ki bi poganjal kinoprojektor. Občina mu je izdala dovoljenje za postavitev “lokomobile z električnim generatorjem” in dovoljenje za obrt kinematografije. Predstave v kinematografu, ki ga je odprl v Nemškem društvenem domu (Vereinshaus), so bile vsak dan ob osmi uri, v nedeljo pa ob tretji, pol peti in osmi uri. Cene so bile od 30 do 80 vinarjev. Zaradi velikega obiska so morali čez čas vpeljati predstave še vsako nedeljo dopoldne.

Leta 1911 je bila na novo zgrajena dvorana v gostilni Slon in v njej so bile nekaj časa kinopredstave.

22. decembra 2008 je od lastnika, Mestne občine Ptuj, Mestni kino Ptuj v upravljanje prevzel Center interesnih dejavnosti Ptuj.