Gospodarstvo in kmetijstvo v Mestni občini Ptuj

Dogodek:

torek, 6. junij, 16.30

Javna tribuna
Vabita Mestna občina Ptuj in ZRS Bistra Ptuj.
Javna tribuna
Vabita Mestna občina Ptuj in ZRS Bistra Ptuj.

Mestna občina Ptuj in ZRS Bistra Ptuj pripravljata Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2035 in ob tem vabita na sklop javnih tribun po področjih,

V pripravi je Strateški razvojni dokument za obdobje do leta 2035. S pomočjo strokovnjakov z različnih področij je oblikovan delovni osnutek dokumenta, ki zajema ključne razvojne usmeritve in prioritete za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo v Mestni občini Ptuj.

Da bodo v Strateškem razvojnem dokumentu v čim večji meri zajete vse pomembne razvojne usmeritve in prioritete, ki bodo odraz želja in potreb občank in občanov Mestne občine Ptuj, vas vabimo, da se nam pridružite na javnih tribunah ter podate svoje poglede in mnenja.

Javne tribune bodo potekale po posameznih področjih v Mestnem kinu Ptuj po naslednjem urniku:

·       V torek, 6. junija 2023, od 16.30 do 18.30

Razvojno področje Gospodarstvo in kmetijstvo

Vodji javne tribune: Robert Novak in doc. dr. Štefan Čelan, ZRS Bistra Ptuj

·       V četrtek, 8. junija 2023, od 16.30 do 18.30

Razvojno področje Kakovost življenja

Vodja javne tribune: mag. Mirjana Nenad, ZRS Bistra Ptuj

·       V sredo, 14. junija 2023, od 16.30 do 18.30

Razvojno področje Okolje in infrastruktura

Vodja javne tribune: dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj

Bodite obveščeni o dogajanju
v Mestnem kinu Ptuj