Zaposlimo kinooperaterja_ko
Obvestilo, 15. 06. 2021
Javni zavod Center interesnih dejavnosti Ptuj (CID Ptuj) vabi v svoje vrste novega sodelavca ali sodelavko za Mestni kino Ptuj.
Pričakujemo

Čim boljšo računalniško pismenost, nekaj tehničnega znanja (kabli ipd.), iznajdljivost, resnost, odgovornost, zanesljivost, samostojnost, timsko naravnanost, ljubezen do filma in spoštljiv odnos do kina. Vsega ostalega lahko kandidata ali kandidatko naučimo.

Ponujamo

Redno zaposlitev v majhni ekipi ali dolgoročno sodelovanje na drugi podlagi (s. p., študentsko delo …).

Že urejen status samozaposlenega v kulturi – kinooperaterja oz. kinooperaterke je prednost, ni pa pogoj.

Želimo si sodelovanja na dolgi rok. Začetek dela po možnosti že s 1. julijem oziroma čim prej.

Delovni čas

Delovni čas kinooperaterja_ke je vezan na spored Mestnega kina Ptuj. Filmske projekcije običajno potekajo vsako sredo in četrtek zvečer (po ena projekcija z začetkom ob 20. uri) ter vsak petek, soboto in nedeljo popoldne in zvečer (po tri projekcije dnevno: pozimi praviloma ob 16.00 / 18.00 / 20.00, poleti praviloma ob 17.00 / 19.00 / 21.00). Šolske kinopredstave in dodatne posebne projekcije ter drugi dogodki občasno potekajo tudi ob dopoldnevih ali popoldnevih, lahko tudi med tednom. Terminska shema variira glede na sezono, program in dolžine filmov. Julija in avgusta 2021 bo za lažji začetek na sporedu manj filmskih projekcij kot sicer.

Občasno lahko kinooperaterja_ko (ob odsotnostih) nadomesti rezervni kinooperater.

Naloge
 • priprava in izvajanje filmskih projekcij Mestnega kina Ptuj v obeh kinodvoranah in na drugih (notranjih in zunanjih) prizoriščih;
 • skrb za redno in pravilno vzdrževanje tehnične opreme;
 • skrb za pravočasno dostavo filmskih kopij in drugih nosilcev v in iz Mestnega kina Ptuj;
 • skrb za pravilno ravnanje s filmskimi kopijami in drugimi nosilci;
 • prevzem in pregled filmskih kopij in drugih nosilcev pred in po projekciji;
 • skrb za kakovost filmskih projekcij (glasnost predvajanja, ostrina slike itd.);
 • ažurno poročanje distributerjem in CID-u o številu obiskovalcev in prihodkih od prodanih vstopnic;
 • skrb za pravočasno dostavo filmskih plakatov in drugih promocijskih materialov v Mestni kino Ptuj;
 • urejanje filmskih plakatov: pravočasna uporaba ter urejanje in arhiva plakatov;
 • sprotno menjavanje plakatov v kinu, v kino tablah po mestu in v CID-u;
 • skrb za primeren ambient v obeh kinodvoranah in na drugih prizoriščih (urejenost, temperatura – ogrevanje/hlajenje, prezračevanje, osvetlitev, glasba …) ter v vseh ostalih prostorih kina;
 • skrb za brezhibno delovanje tehnične opreme v celotni stavbi (ogrevanje/hlajenje, prezračevanje, elektrika …) ter ažurno javljanje morebitnih posebnosti CID-u;
 • usposabljanje, uvajanje in vodenje ekipe dodatnih kinooperaterjev;
 • priprava dodatnih tehničnih rešitev ob posebnih priložnostih in dogodkih;
 • tehnična priprava tudi drugih prostorov (preddverje …) za izvedbo prireditev v Mestnem kinu Ptuj;
 • nabava materiala ter organizacija popravil in servisiranja;
 • občasno delo na blagajni kina.
Plačilo

Po sistematizaciji delovnih mest v javnem sektorju sodi kinooperater_ka v 22. – 32. plačni razred.

Prijava

Kratek življenjepis in nekaj stavkov o tem, zakaj se vidite na tem delovnem mestu, pošljite na aleksander.kraner@cid.si do torka, 22. junija 2021.

Bodite obveščeni o dogajanju
v Mestnem kinu Ptuj