Delavnica o participativnem proračunu za mlade

Dogodek:

petek, 7. april, 18.00Mala dvorana

Posebni dogodek
Organizira Mestna občina Ptuj. Vstopnine ni.
Posebni dogodek
Organizira Mestna občina Ptuj. Vstopnine ni.

Predstavitev participativnega proračuna Mestne občine Ptuj - informiraj se, kako lahko podaš svojo pobudo! Za ideje mladih je tudi letos na voljo kar 25.000 evrov. 

V podporo razvoju projektnih predlogov bodo na območju občine organizirane delavnice, na katerih bo predstavljen koncept participativnega proračuna in način sodelovanja, mogoče pa bo oblikovati tudi osnutke pobud, ki jih bodo občanke in občani želeli predlagati. Del časa na delavnici bo namenjen tudi skupinski razpravi o potrebah in dvigu kakovosti življenja na posameznem območju.
 
Delavnice bodo potekale:
– 3. 4. 2023 ob 17.30, Učilnica na prostem pri OŠ Breg, Rogaška cesta 6, Ptuj (v primeru dežja v OŠ Breg)
– 7. 4. 2023 ob 18. uri, Mala dvorana, Mestni kino Ptuj, Cvetkov trg 1, Ptuj (za skupino Mladi)
– 12. 4. 2023 ob 17.30, Igrišče Ljudski vrt Ptuj (v primeru dežja v paviljonu, Ljudski vrt)

Za izvedbo izglasovanih projektov v letu 2023 bo v proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2024 namenjenih 175.000,00 EUR. V vsakem izmed štirih območij bo na voljo 37.500,00 EUR in v skupini Mladi 25.000,00 EUR.

Kako lahko sodelujem?
Občani lahko sodelujete bodisi kot predlagatelji, bodisi kot glasovalec, ali pa v obeh vlogah. Občani, ki želite biti predlagatelji, svoj projektni predlog oddate na predvidenem obrazcu, če pa želite za določen predlog zgolj glasovati, boste svoj glas oddali na predčasnem glasovanju ali na uradnem glasovanju. 
 
Kdo lahko sodeluje?
Sodeluje lahko vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, ki je dopolnil/-a 15 let. 
V skupini MLADI so predlagatelji lahko zgolj osebe v starosti med 15 in dopolnjenih 29 let starosti (do vključno zadnjega dneva pred 30. rojstnim dnem) s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj.

 Projektne predloge lahko oddate od 3. 4. 2023 do:
– 5. 5. 2023 do polnoči po elektronski pošti na naslov obcina.ptuj@ptuj.si ali po pošti na naslov Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj (v tem primeru kot datum oddaje šteje poštni žig) ali
– 5. 5. 2023 v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj. 

Več informacij >

Bodite obveščeni o dogajanju
v Mestnem kinu Ptuj